UAB "Saugotyra" Įmonės kodas: 145485961 Ežero 8-8, LT – 77141 Šiauliai LT 097044060002253537 PVM mokėtojo kodas: LT 454859610

Mokymai

 Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais kitais teisės aktais, įmonių vadovai, darbdavius atstovaujantys asmenys, darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistai, darbuotojų atstovai saugos ir sveikatos komitetų nariai bei darbuotojų atstovai, padalinių vadovai ir  darbuotojai dirbantys pavojingus darbus, darbuotojai valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, vadovaujantys šiems darbams bei prižiūrintys tokius įrenginius ir kt., mokomi ir atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Vykdome šiuos formalius mokymus (licencija išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2000 07 20, reg. Nr. 23/700, paskutinis papildymas 2008 04 10,  reg. Nr. 23/1651). 

Eil. Nr.

Mokymo programa

Valstybinis kodas

Trukmė

Išsilavinimas

 1.

Aukštalipio darbų vadovo programa

560086208

36 val.

Aukštasis, aukštesnysis techninis

 2.

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus programa

260086203

40 val.

Pagrindinis

 3.

Krovinių kabinėtojo programa

260058206

60 val.

Pagrindinis

 4.

Kėlimo kranų darbo vadovo programa

 

560084007

38 val.

Aukštasis, aukštesnysis

techninis

 5.

Dezinfekuotojo programa

361085302

160 val.

Pagrindinis

 6.

Medicininių autoklavų naudojimo ir priežiūros programa

260052401

63 val.

 -

 7.

Miško ruošos darbų vadovo programa

260062303

36 val.

Aukštesnysis

 8.

Garo (iki 0,07Mpa slėgio) ir vandens šildymo iki 115C) katilų priežiūros meistro programa

560052222

32 val.

Aukštesnysis

 9.

Garo (iki 0,07Mpa slėgio) ir vandens šildymo iki 115C) katilų kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko programa

261052212

160 val.

Pagrindinis

 

 10.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose programa

260062304

114 val.

Pagrindinis

 

 

UAB „Saugotyra“ taip pat vydo neformalius mokymus ir yra vienintelė Šiaulių apskrityje mokymo įstaiga įgijusi teisę vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 05-03-11 mokyti darbdavius profesinės rizikos vertinimo klausimais, kas įgalina vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nr. A1-131 mokyti darbdavių įgaliotus asmenis, kurie vadovauja pavojingų darbų vykdymui, bei darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus, numatytus Pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 03 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2002 Nr. 87-3751).

Vykdome šiuos neformalius mokymus:

Eil. Nr.

Mokymo programa

Trukmė

Išsilavinimas

 1.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos programa

8 val.

Pagrindinis

 2.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa

8 val.

-

 3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

40 val.

Aukštasis

 4.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

30 val.

Aukštasis

 5.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

20 val.

Aukštasis

 6.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

40 val.

Aukštasis

 7.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

38 val.

Vidurinis

 8.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

28 val.

Vidurinis

 9.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

40 val.

Aukštasis

 10.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

38 val.

Vidurinis

 11.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programa

28 val.

Vidurinis

 12.

Darbuotojo dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis programa

20 val.

Pagrindinis

 13.

Darbuotojo keliančio ir pernešančio krovinius rankomis programa

8 val.

Pagrindinis

 14.

Darbininko dirbančio su asbestu arba jo gaminiais programa

16 val.

Pagrindinis

 15.

Darbo su asbestu arba jo gaminiais darbų vadovo programa

24 val.

Aukštesnysis

 16.

Darbuotojų dirbančių su kilnojamomis elektros stotelėmis ir suvirinimo aparatais programa

20 val.

Pagrindinis

 17.

Darbuotojo dirbančio medžio apdirbimo staklėmis su nemechanizuota pastuma programa

20 val.

Pagrindinis

 18.

Darbuotojo dirbančio metalo apdirbimo staklėmis su nemechanizuota pastuma programa

20 val.

Pagrindinis

 19.

I ir II grupės slėginių indų neregistruojamų valstybės registre operatorių (I gr. slėgis ≤0,5 bar., tūrio ≤ 25 ltr. ir PsxV programa

20 val.

Pagrindinis