UAB "Saugotyra" Įmonės kodas: 145485961 Ežero 8-8, LT – 77141 Šiauliai LT 097044060002253537 PVM mokėtojo kodas: LT 454859610

Mokymai

 Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais kitais teisės aktais, įmonių vadovai, darbdavius atstovaujantys asmenys, darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistai, darbuotojų atstovai saugos ir sveikatos komitetų nariai bei darbuotojų atstovai, padalinių vadovai ir  darbuotojai dirbantys pavojingus darbus, darbuotojai valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, vadovaujantys šiems darbams bei prižiūrintys tokius įrenginius ir kt., mokomi ir atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Vykdome šiuos formalius mokymus (licencija išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2000 07 20, reg. Nr. 23/700, paskutinis papildymas 2008 04 10,  reg. Nr. 23/1651). 

Eil. Nr.

Mokymo programa

Valstybinis kodas

Trukmė

Išsilavinimas

 1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086209

40 val.

Aukštasis

 2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086205

30 val.

Aukštasis

 3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086206

20 val.

Aukštasis

 4.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens

161086201

8 val.

-
 5.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086203

40 val.

Aukštasis

 6.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086203

38 val.

Vidurinis

 7.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086202

28 val.

Vidurinis

 8.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086204

40 val.

Aukštasis

 9.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086204

38 val.

Vidurinis

 10.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086205

28 val.

Vidurinis

 11.

Aukštalipio darbų vadovo

560086208

36 val.

Aukštasis, aukštesnysis techninis

 12.

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus

260086203

40 val.

Pagrindinis

 13.

Krovinių kabinėtojo

260058206

60 val.

Pagrindinis

 14.

Kėlimo kranų darbo vadovo

 

560084007

38 val.

Aukštasis, aukštesnysis

techninis

 15.

Dezinfekuotojo

361085302

160 val.

Pagrindinis

 16.

Medicininių autoklavų naudojimo ir priežiūros

260052401

63 val.

 -

 17.

Miško ruošos darbų vadovo

260062303

36 val.

Aukštesnysis

 18.

Garo (iki 0,07Mpa slėgio) ir vandens šildymo iki 115C) katilų priežiūros meistro

560052222

32 val.

Aukštesnysis

 19.

Garo (iki 0,07Mpa slėgio) ir vandens šildymo iki 115C) katilų kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

261052212

160 val.

Pagrindinis

 

 20.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose

260062304

114 val.

Pagrindinis

 

 

UAB „Saugotyra“ taip pat vydo neformalius mokymus ir yra vienintelė Šiaulių apskrityje mokymo įstaiga įgijusi teisę vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 05-03-11 mokyti darbdavius profesinės rizikos vertinimo klausimais, kas įgalina vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nr. A1-131 mokyti darbdavių įgaliotus asmenis, kurie vadovauja pavojingų darbų vykdymui, bei darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus, numatytus Pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 03 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2002 Nr. 87-3751).

Vykdome šiuos neformalius mokymus:

Eil. Nr.

Mokymo programa

Trukmė

Išsilavinimas

 1.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos

8 val.

Pagrindinis

 2.

Darbdavio įgaliotų asmenų, padalinių vadovų

16 val.

Pagrindinis

 3.

Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais

8 val.

Pagrindinis

 4.

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių bei darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

24 val.

Pagrindinis

 5.

Darbininko, dirbančio šuliniuose, uždarose talpyklose, kituose požeminiuose statiniuose ir žemės kasimo darbus.

31 val.

Pagrindinis

 6.

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose vykdomų darbų vadovo.

27 val.

Aukštesnysis

 7.

Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymo programa.

20 val.

Pagrindinis

 8.

Darbuotojo dirbančio žemės ir miškų ūkyje su augalų herbicidais ir pesticidais

20 val.

Pagrindinis

 9.

Darbų vadovo vadovaujančio darbams su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

24 val.

Aukštesnysis

 10.

Darbuotojo dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

20 val.

Pagrindinis

 11.

Darbuotojo keliančio ir pernešančio krovinius rankomis

8 val.

Pagrindinis

 12.

Darbininko dirbančio su asbestu arba jo gaminiais

16 val.

Pagrindinis

 13.

Darbo su asbestu arba jo gaminiais darbų vadovo

24 val.

Aukštesnysis

 14.

Darbuotojų dirbančių su kilnojamomis elektros stotelėmis ir suvirinimo aparatais

20 val.

Pagrindinis

 15.

Darbuotojo dirbančio medžio apdirbimo staklėmis su nemechanizuota pastuma

20 val.

Pagrindinis

 16.

Darbuotojo dirbančio metalo apdirbimo staklėmis su nemechanizuota pastuma

20 val.

Pagrindinis

 17.

I ir II grupės slėginių indų neregistruojamų valstybės registre operatorių (I gr. slėgis ≤0,5 bar., tūrio ≤ 25 ltr. ir PsxV

20 val.

Pagrindinis